Het hoofdkantoor van TVM verzekeringen blijft gevestigd in Hoogeveen. Vandaag zijn alle medewerkers en andere belangrijke stakeholders door de directie geïnformeerd over de keuze voor Hoogeveen.

Behalve Hoogeveen was eerder ook Zwolle als vestigingsplaats in beeld, onder andere vanwege een iets centralere ligging in het land en de aanwezigheid van HBO-opleidingen. De directie heeft na een zorgvuldig proces echter de voorkeur gegeven aan Hoogeveen.

Een zwaarwegend argument is de aangekondigde komst van een IT-hub van onder andere de Rijksuniversiteit Groningen, hogescholen en ondernemers naar Hoogeveen, een ontwikkeling die mogelijk is gemaakt door de welwillende inspanningen van de provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen. Voor TVM, een groeiende organisatie met circa 500 medewerkers en een premieomzet van 325 miljoen euro, is het van cruciaal belang dat het in de toekomst meer universitair en HBO-geschoolde medewerkers kan aantrekken.

Een andere afweging heeft betrekking op de samenstelling en woonplaatsen van het huidige personeelsbestand. TVM is een organisatie met loyale medewerkers die specifieke kennis van de logistiek- en transportbranche in huis hebben. De groei van TVM is voor een belangrijk deel aan hen te danken, zo meent de directie. Een verhuizing zou het risico met zich meebrengen dat een deel van deze medewerkers zou vertrekken door de toename van reistijd.

Met de komst van de IT-hub enerzijds en het behoud van de huidige betrokken medewerkers anderzijds, krijgt TVM het beste van twee werelden.

TVM heeft een optie gekregen op een grondlocatie, nabij het station in Hoogeveen. Ook met het oog op toekomstige mobiliteit is deze locatie voor TVM interessant. Dit scenario zal de komende periode nader worden onderzocht en uitgewerkt, naast het scenario van aanpassing van de huidige locatie.

Arjan Bos, CEO van TVM verzekeringen:
,,Het is voor alle partijen, onze medewerkers voorop, belangrijk en fijn dat er nu duidelijkheid bestaat over de toekomstige huisvesting van TVM. We hebben een zorgvuldig proces doorlopen en alle belangen meegewogen in onze besluitvorming. De keuze voor Hoogeveen is gericht op de toekomst en gebaseerd op het verleden. Immers, hier zijn we groot geworden, dat hebben we voor een belangrijk deel aan onze huidige medewerkers te danken.”

,,Bij een eventuele verhuizing naar Zwolle realiseerden we ons dat we ook veel zouden achterlaten. In Hoogeveen en Drenthe is TVM een van de grotere werkgevers met een sterk imago en netwerk. De komst van een IT-hub  biedt ons nieuwe perspectieven. We danken de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe voor hun medewerking en hun inspanningen tijdens het proces van de voorbije maanden. We kijken uit naar een vruchtbare voortzetting van onze samenwerking in de komende jaren.”

Karel Loohuis, burgemeester Hoogeveen:
“Het is fantastisch nieuws dat TVM in Hoogeveen blijft. Samen met de provincie en de directie van TVM hebben we er alles aan gedaan om dit te realiseren. De komende tijd gaan we hard aan de slag om de mogelijkheden van een verhuizing van TVM naar de nieuwe locatie bij het station nader te onderzoeken. Ook gaan we bouwen aan de IT-hub om zorg te dragen voor goed gekwalificeerd personeel. TVM en Hoogeveen horen bij elkaar en wij zijn blij dat dit zo blijft.”

Henk Brink, gedeputeerde provincie Drenthe:
 “Het is geweldig voor Hoogeveen en de regio dat een groot bedrijf als TVM ervoor heeft gekozen om in Drenthe te blijven. Samen met TVM, kennisinstellingen, ondernemers en de gemeente gaan wij de komende tijd werken aan een omgeving die bijdraagt aan toekomstbestendige werkgelegenheid door in te spelen op de digitale transitie. Hiervoor wordt onder andere een IT-hub ontwikkeld als plek waarin business, kennis, innovatie, talent en technologie samenkomen.”