Vanaf 1 februari 2022 hanteert Univé een nieuw beleid inzake de vergoeding van buitengerechtelijke kosten. De verzekeraar gaat onderscheid maken tussen belangenbehartigers met en zonder branche- of keurmerkregistratie. Dat staat in een brief die recent door Univé aan belangenbehartigers is verstuurd.

Gereguleerde belangenbehartigers
De belangenbehartigers die aanspraak kunnen maken op vergoeding van een hoger tarief, zijn aangesloten bij:

  • Het Nationaal Keurmerk Letselschade (advocatenkantoren of expertisebureaus)
  • De LSA, ASP of NOvA (advocaten)
  • Het NIVRE (experts)
  • De kwaliteitscode Rechtsbijstand (rechtsbijstandverzekeraars)

De gereguleerde belangenbehartigers kunnen aanspraak maken op vergoeding van uurtarieven tot 200 euro (experts en rechtsbijstandverzekeraars) of van 240 tot 295 euro (advocaten).

Ongereguleerde belangenbehartigers
Belangenbehartigers die niet zijn aangesloten bij één van de genoemde verenigingen of kwaliteitsregelingen kunnen slechts aanspraak maken op de vergoeding van een uurtarief van 175 euro. Univé is bereid een uitzondering te maken voor ongereguleerde belangenbehartigers die kunnen aantonen te beschikken over een behoorlijke kennis van de letselschaderegeling.

Het BGK-beleid van Univé gaat gelden vanaf 1 februari 2022 voor nieuw aangemelde letselschadezaken.