Er moet een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op een publicatie in het AD, waarin gesteld wordt dat het aantal belangenbehartigers met onvoldoende ervaring en opleiding de laatste jaren fors toeneemt.

“Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat het mensen in een kwetsbare positie raakt”, aldus Geeke Feiter, directeur van de brancheorganisatie. Letselschadeslachtoffers moeten er volgens Feiter op kunnen vertrouwen dat ze deskundig worden bijgestaan als ze de hulp inroepen van een belangenbehartiger. “Letsel overkomt mensen per definitie plotseling en vaak slechts éénmalig, het zet je leven op zijn kop. Voor slachtoffers is het nu vaak ondoenlijk om na te gaan of de betrokken dienstverlener wel voldoende gekwalificeerd is.”

Nationaal keurmerk
Kantoren en belangenbehartigers die het nationaal keurmerk voeren, moeten aantoonbaar beschikken over voldoende opleiding en worden periodiek getoetst. Zo wordt geborgd dat alle betrokkenen bij de afwikkeling van schade professioneel werken en het slachtoffer optimaal bijstaan. Het is verzekeraars uit mededingingsoogpunt niet toegestaan om kantoren en belangenbehartigers zonder keurmerk of voldoende kwalificatie op voorhand uit te sluiten.