Het Verbond van Verzekeraars pleit voor een normeringstelsel om langlopende letselschadezaken sneller te kunnen afhandelen. Dat liet Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, weten tijdens de uitzending van Radar op 25 maart.

Weurding reageert hiermee op de klachten over langlopende letselschadezaken die het programma heeft verzameld. “De klachten vormen de hardnekkige drie procent van zaken waarvan het ons en de belangenbehartigers niet lukt om die te versnellen,” aldus Weurding. “De afgelopen jaren hebben we geprobeerd om verbeteringen door te voeren, maar dat levert nog niet het gewenste resultaat op.”

Normering
Weurding pleitte daarom voor een normeringstelsel voor alle betrokkenen (verzekeraars en belangenbehartigers) met afspraken over vaste schadevergoedingen en rekenmodellen. “Zo is het voor het slachtoffer duidelijk en transparant welke vergoeding hij kan krijgen, waarbij het van belang is dat er altijd naar de situatie van het slachtoffer gekeken wordt.

97 procent binnen vijf jaar
Verzekeraars behandelen jaarlijks zo’n 65.000 letselschadezaken. 90 procent daarvan wordt binnen twee jaar afgehandeld, 97% binnen vijf jaar. Slechts drie procent van de letselschadezaken duurt langer dan vijf jaar.

(Bron: Verbond van Verzekeraars)