Gisteren hebben de 24 leden van de Mobiliteitstalliantie, waaronder NS, ANWB en Transport en Logistiek Nederland het grote Deltaplan Mobiliteit gepresenteerd aan het kabinet. De kern van dit plan is dat we van het bezitten van een voertuig naar het gebruiken ervan gaan. Dit roept de vraag op hoe wij als samenleving in de toekomst om willen gaan met risico’s verbonden aan de veranderde vormen van mobiliteit, zoals deelauto’s, hoogautonome voertuigen én hoe we de onderlinge aansprakelijkheid regelen.

Volgens het Deltaplan kent Nederland in 2030 een vraaggestuurd, drempelloos systeem voor alle reizigers kent. Alle vormen van vervoer, zoals het openbaar vervoer, deelauto’s, deelfietsen en parkeerplaatsen samen gebracht in zogeheten hubs. Deze knooppunten komen zowel aan de rand van de stad als in de stad, maar ook op andere strategische plaatsen zoals langs snelwegen.

Aansprakelijkheid regelen
Bij het voorstel om vervoer met elkaar te delen stelt het Verbond van Verzekeraars dat het huidige autoverzekeringsstelsel daar niet bij past. “Het huidige stelsel is gebaseerd op het bezit van een auto, niet op het delen ervan. Dan is de logische vervolgvraag: hoe gaan we de verzekering van deelauto’s regelen?”, aldus Marly de Blaeij, beleidsadviseur mobiliteit van het Verbond.

Directe autoverzekering
Een antwoord op deze vraag wordt volgens het Verbond gegeven in de vorm van de directe autoverzekering. “Daarbij vergoedt de verzekeraar schade van zijn eigen verzekerde. Een directe verzekering past bij de gepresenteerde plannen waarbij het bezit verschuift naar gebruik, met autodelen en bijvoorbeeld autonome voertuigen”, licht De Blaeij toe. Het Verbond doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheid om in Nederland een dergelijke verzekering in te voeren. Over dit plan is het Verbond in dialoog met belangrijke stakeholders als de politiek, ANWB, de wetenschap en belangenbehartigers.