Klaverblad Verzekeringen heeft de samenwerking opgezegd met een letselschadebureau uit Rotterdam. Bij het bureau werken twee experts die beiden staan ingeschreven bij het NIVRE. Klaverblad heeft bij het klachtenloket van het NIVRE melding gemaakt van klachtwaardig gedrag, blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Den Haag over het geschil.

Klaverblad trad als SVI-verzekeraar op in twee ongevallenclaims van een rijschoolhouder. De ongevallen vonden enkele maanden na elkaar plaats in 2022. Bij beide schadeclaims trad een kandidaat NIVRE-expert die werkzaam is bij het Rotterdamse bureau op als belangenbehartiger.

Onderzoek en maatregelen
Klaverblad stelde nader onderzoek in toen onregelmatigheden werden ontdekt bij de geclaimde schade. Onder meer werd een deel van de schade in beide zaken geclaimd. Uit het onderzoek bleek dat de belangenbehartiger aan Klaverblad op meerdere punten onjuiste informatie heeft verstrekt. In maart 2023 zegde Klaverblad de samenwerking met het letselschadebureau op. Aan de belangenbehartiger liet de verzekeraar weten dat zijn persoonsgegevens werden opgenomen in het Extern Verwijzingsregister (EVR) van de stichting CIS voor de duur van drie jaar en dat melding werd gemaakt van frauduleus handelen bij het klachtenloket van het NIVRE.

Daarop werd door het letselschadebureau een kort-geding tegen Klaverblad aangespannen om de maatregelen ongedaan te maken.

Oordeel voorzieningenrechter
De rechtbank Den Haag heeft op 22 december 2023 geoordeeld dat het aannemelijk is dat de belangenbehartiger dezelfde schadepost met opzet dubbel heeft geclaimd om de verzekeraar te benadelen: “aangezien [eiser 1] verantwoordelijk was voor het indienen van beide schadestaten en hij voor het dubbel claimen van dezelfde schadepost geen plausibele verklaring heeft gegeven, is voor dit handelen geen andere verklaring aannemelijk dan dat hij dit heeft gedaan met het opzet om Klaverblad te misleiden.”

Het stopzetten van de samenwerking met het letselschadebureau is in het licht van deze omstandigheden een redelijke en gerechtvaardigde maatregel, aldus de rechtbank. “Genoemde gedragingen, die [eiser 1] te verwijten zijn, vormen in beginsel een bedreiging voor de (financiële) belangen van cliënten van Klaverblad en voor Klaverblad zelf en voor de integriteit en (afhankelijk van de schaal zelfs) voor de continuïteit van de financiële sector.”

Reactie belangenbehartiger
De redactie heeft de betrokken belangenbehartiger om een reactie gevraagd. Hij liet weten het niet eens te zijn met de uitspraak van de rechtbank: “Wij zijn momenteel nog niet klaar met procederen en zijn bezig met het voorbereiden van verdere juridische stappen.” Op nadere vragen, onder meer welke gevolgen de maatregelen hebben voor zijn overige zaken, wenste de kandidaat NIVRE-expert niet in te gaan.

Mogelijke gevolgen voor NIVRE-registratie
De klacht van Klaverblad bij het NIVRE kan voor de belangenbehartiger nog een vervelend staartje krijgen. Dat bevestigt NIVRE-directeur Susan Mogony. “De zaak is door de verzekeraar mogelijk bij het externe NIVRE klachtenloket van De Geschillencommissie aangebracht. Mocht bemiddeling vanuit dit klachtenloket niet werken, dan kan de klacht worden doorgestuurd naar de tuchtcommissie. In de statuten van het NIVRE staat dat een NIVRE-geregistreerde door het bestuur zal worden uitgeschreven indien door de tuchtcommissie de maatregel van uitschrijving uit het register is uitgesproken. Als de verzekeraar daar niet op wil wachten kan het NIVRE-bestuur ook rechtstreeks worden benaderd met een verzoek om uitschrijving van de geregistreerde. Er zijn dus meerdere wegen die naar Rome leiden. Wel is van belang of de expert een bodemprocedure start. Is dat het geval dan zal er lopende de procedure niet worden besloten tot uitschrijving maar hoogstens een tijdelijke schorsing, totdat er een definitief oordeel van de rechter ligt.”