Sinds een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2013 hebben verzekerden het recht om zich in een procedure bij te laten staan door een eigen gekozen advocaat in plaats van gebruik te maken van een rechtshulpverlener van de uitvoerende instantie van de verzekeraar. Verzekeraars beknotten dat recht echter aan alle kanten, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView.

De afgelopen vijf jaar is de gemiddelde maximumvergoeding voor die externe bijstand bijna gehalveerd. Bij twee derde van de verzekeringen betaalt de verzekerde ook nog eens een eigen bijdrage. Rechtshulp door een medewerker van de uitvoerende instantie van de verzekeraar zelf wordt wel vrijwel altijd volledig vergoed. Met name de vergoeding voor een zelfgekozen advocaat in procedures waarbij het niet verplicht is je te laten bijstaan, zoals arbeidsrechtelijke geschillen of huurzaken, is fors aan banden gelegd. Bij maar liefst 87% van de onderzochte producten is de maximale vergoeding in dat geval aanmerkelijk lager dan standaard. Een derde van de rechtsbijstandverzekeringen hanteert dan ook nog eens een lager verzekerd bedrag indien het bijvoorbeeld een arbeidsrechtelijk geschil betreft.

MoneyView ProductRating rechtsbijstandverzekeringen
MoneyView heeft de jaarlijkse benchmark van rechtsbijstandverzekeringen opgesteld, de MoneyView ProductRating. Vijf sterren voor prijsstelling zijn toegekend aan de rechtsbijstandverzekering van a.s.r., Lancyr en Univé. Vijf sterren voor voorwaarden gaan dit jaar naar de rechtsbijstandverzekering van ABN AMRO, Lancyr en Vereniging Eigen Huis. De rechtsbijstandverzekering van Lancyr ontvangt dus voor zowel prijs als voorwaarden de maximale vijf sterren. ProductRating Particuliere Aansprakelijkheid Ook aansprakelijkheidsverzekeringen zijn door MoneyView onderworpen aan de jaarlijkse benchmark. Vijf sterren voor prijsstelling zijn toegekend aan de aansprakelijkheidsverzekering van Aon Direct, United Insurance en Vereniging Eigen Huis. De vijf sterren voor voorwaarden zijn voor de aansprakelijkheidsverzekering van a.s.r., OHRA en wederom Vereniging Eigen Huis, die daarmee voor zowel prijs als voorwaarden de maximale score heeft behaald.

Over MoneyView
MoneyView is een onafhankelijk onderzoeks- en benchmarkinstituut voor financiële dienstverleners. MoneyView volgt op dagelijkse basis de productontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, hypotheken, schadeverzekeringen, inkomensverzekeringen, beleggingsproducten en bancaire producten. Met producten als de ProductManager, Selector, Advisa Online en AeQuote biedt MoneyView productvergelijkings- en benchmarkoplossingen voor banken, verzekeraars en adviseurs.