Na BrandMR is VvAA Rechtsbijstand de tweede rechtshulpverlener waarvan de advocaten ook niet-verzekerden rechtshulp mogen bieden. De verzekeraar voldoet aan de voorwaarden om mee te mogen doen aan een experiment dat dit mogelijk maakt.

Volgens de Verordening op de Advocatuur (Voda) mogen advocaten alleen werken bij een advocatenkantoor óf bij een rechtsbijstandsverzekeraar, in welk geval ze alleen cliënten met een rechtsbijstandsverzekering helpen. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is, onder druk van de politiek en de Autoriteit Consument & Markt (ACM), op 1 januari 2021 met een experiment gestart waarin het advocaten in dienstbetrekking bij rechtsbijstandsverzekeraars wordt toegestaan om ook voor niet-verzekerden op te treden. Voorwaarde is dat meer dan de helft van de bestuurders van de rechtsbijstandsverzekeraar zelf advocaat is.

SRK Groep was met BrandMR de eerste partij die toetrad tot het vijfjarige experiment. Om dit mogelijk te maken werd algemeen directeur Peter Leermakers tot advocaat beëdigd. Per 1 juni komt daar de Stichting VvAA Rechtsbijstand bij. Sigrid Stevens, directeur VvAA juridisch advies en rechtsbijstand, werd enkele dagen geleden beëdigd. “De start van een advocatenkantoor helpt ons om onze klanten en leden full service in het juridische proces bij te kunnen staan, ook buiten de rechtsbijstandverzekering om”, laat Stevens weten.

Het experiment duurt tot 1 januari 2026. Tegelijkertijd loopt een onderzoek naar de impact van een fundamentele systeemwijziging.

(Bron: Mr.)