De Wet vergoeding affectieschade heeft geleid tot een verhoging van de schadelast motorrijtuigen. Dat stelt Allianz, dat opnieuw een premieverhoging aankondigt.

Het concern: “We zien in onze portefeuille voor motorvoertuigen helaas nog een stijgende schadelast. Het aantal schades en het gemiddeld bedrag per schadeclaim stijgt. Ook zien we nog steeds een stijging van de buitengerechtelijke kosten bij letselschades. Daarnaast neemt de schadelast toe als gevolg van de sinds vorig jaar geldende Wet vergoeding affectieschade en door de algemene kostenstijging. Dit alles leidt tot een aantal premie-aanpassingen.”

Behalve bij enkele segmenten van de zakelijke motorrijtuigentekening geeft Allianz geen algemene premieverhogingspercentages meer. Allianz schrijft aan adviseurs: “Onze tarieven zijn inmiddels sterk gedifferentieerd. Per klant zal de uiteindelijke premie-aanpassing daarom verschillen. Wij kondigen met ingang van heden geen algemene premie-aanpassingen meer bij u aan voor onze individuele particuliere schadeverzekeringen.”

De algemene verhogingen die Allianz nog wel noemt zijn WA acht procent en Beperkt Casco en Volledig Casco zes procent bij zakelijke personenauto in collectiviteit, particuliere personenauto in collectiviteit en bestelauto in collectiviteit.

(Bron: VVP)