Het Bijwerkingencentrum Lareb onderzocht 2.282 meldingen van langdurige klachten na coronavaccinaties. Daarbinnen ontdekte het een groep mensen met een combinatie van klachten die lijken op langdurige klachten na covid (long-covid), zoals vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst en hartkloppingen. Er is onvoldoende bewijs voor een mogelijk verband met de coronavaccins. Lareb adviseert meer epidemiologisch, klinisch en immunologisch onderzoek.

Meldingen met klachten lijkend op Long-covid
Van de 2.282 meldingen zijn er 78 meldingen uitgelicht waarin er sprake is van een combinatie van typerende klachten lijkend op long-covid. Net als bij long-covid zijn de combinaties van klachten zeer divers: kortademigheid, vermoeidheid, malaise, pijn op de borst, hartkloppingen, duizeligheid, hoofdpijn, spierklachten en gewrichtsklachten. Genoemd zijn ook: hersenmist, moeite met denken, verminderd concentratievermogen, problemen met het vinden van woorden, niet in staat zijn om met prikkels om te gaan en geheugenverlies. Verschillende melders beschrijven dat ze niet in staat zijn normaal dagelijks te functioneren.

In 41 van de 78 meldingen (53%) werd medisch onderzoek uitgevoerd. Bij 16 van de 78 meldingen (21%) werd een diagnose genoemd door de melder. Bij 11 werd de diagnose long-covid en bij 3 chronisch vermoeidheidssyndroom genoemd. Bij de overige 62 van de 78 meldingen (80%) werd geen diagnose gesteld of is dit onbekend.

Onvoldoende bewijs voor verband met de coronavaccins
In ongeveer de helft van deze meldingen is geen medisch onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van de klachten, of is dit niet bekend. Daarmee is niet duidelijk of er mogelijke andere oorzaken zijn, zoals een corona-infectie. Er is niet altijd getest op corona-infectie, en ook bij milde klachten of zelfs geen klachten kan dit long-covid veroorzaken.

Dat een longcovidachtig klachtenpatroon voorkomt bij een kleine groep mensen na vaccinatie, is dus duidelijk. Maar of de vaccinatie de oorzaak is, is niet op te maken. De bevindingen van Lareb sluiten aan bij die van C-Support, een nazorgorganisatie opgericht door de overheid voor mensen met langdurige klachten na Covid-19. Naast de ruim 28.000 patiënten met long-covid biedt C-Support steun aan 885 mensen die langdurige klachten kregen na vaccinatie.

Lareb heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geïnformeerd over de meldingen. Het CBG deelt de conclusie dat er momenteel onvoldoende bewijs is dat er een verband is met de coronavaccins. Als er meer gegevens beschikbaar komen (spontane meldingen en/of epidemiologisch onderzoek) zal het CBG dit opnieuw bekijken.