Het Openbaar Ministerie kijkt over de schouder van de NVWA mee om te beslissen of er een justitieel onderzoek komt naar vleeswarenproducent Offerman. Volgens letselschadeadvocaten hebben gedupeerden in ieder geval een sterke zaak.

De producent kreeg op 31 juli een waarschuwing van de NVWA dat de listeriabacterie in te grote hoeveelheden op de vleeswaren krioelde. De fabriek in Aalsmeer moest snel maatregelen treffen om de hygiëne te verbeteren. Bij een controle deze week bleek echter dat de schoonmaak niet goed genoeg is geweest om de bacterie uit te roeien. “Als ze te weinig met die waarschuwing hebben gedaan, hebben gedupeerden zeker een zaak”, constateert letselschadeadvocaat Oscar Hijink van Hijink Advocaten.

De fabriek is op last van de NVWA gesloten. Het snijden en verpakken van vleeswaren in die fabriek mag pas worden hervat als alle productielocaties grondig zijn schoongemaakt en heringericht én zijn goedgekeurd door de NVWA.

Aansprakelijk
Volgens Yme Drost van Drost Letselschade staat ook gelijk vast dat Offerman aansprakelijk is voor de situatie. “Alleen al het feit dat er een besmetting is geweest, leidt tot aansprakelijkheid van de producent.” Hij denkt dat de slachtoffers een sterke zaak hebben, maar ze moeten één hobbel nemen: het causale verband aantonen tussen hun ziekte en het eten van de vleeswaren. “Als ze dat kunnen, hebben ze recht op een volledige schadevergoeding. Materiaal en immaterieel”, aldus Drost.

Hoe hoog die vergoeding is, valt bijna niet in te schatten. De vrouw die haar ongeboren baby verloor, heeft recht op een vergoeding van de uitvaartkosten én zogenoemde affectieschade voor het verlies. Dat laatste bedrag komt op 17.500 euro per persoon. De partners van de oudere mensen die zijn overleden, lopen AOW en pensioen mis terwijl de vaste lasten doorgaan. Daar houdt de rechter rekening mee bij de bepaling van het bedrag waar zíj recht op hebben. 

Strafbare feiten
Overigens kan het zijn dat Offerman ook nog een justitiële procedure aan de broek krijgt. Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten over de schouder van de NVWA mee te kijken. “Het is te vroeg om daar iets over te zeggen. We bekijken of er strafbare feiten zijn gepleegd die een onderzoek rechtvaardigen”, reageert woordvoerder Valentine Hoen. 

Het feit dat Offerman al een waarschuwing van de NVWA had gekregen, maakt de zaak er volgens de letselschadeadvocaten niet sterker op voor het vleeswarenbedrijf. Drost: “De mate van verwijtbaarheid speelt een rol. Als de producent de besmette vleeswaren willens en wetens op de markt heeft gebracht en er mensen zijn overleden, kan ik me voorstellen dat justitie goed naar de zaak kijkt.”

De vleeswarenproducent wil momenteel niet ingaan op de te verwachten financiële schade. Het Belgische moederbedrijf Ter Beke kan eveneens geen inschatting geven van de financiële impact. De aandacht van Offerman ligt volledig op het terughalen van met listeriabacterie besmette producten, laat een woordvoerster weten. Ook spant het bedrijf uit Almelo zich in om ‘nieuwe productiestromen te creëren om de markt weer zo snel mogelijk te voorzien van vleeswaren’. Gekeken wordt of de weggevallen productie elders opgevangen kan worden.

(Bron: AD)