Het RIVM handhaaft het advies om in de regio Zuid-Holland Zuid geen particuliere eieren te eten. In deze eieren zit veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit de risicobeoordeling die het RIVM deed op 31 locaties in deze regio. Het RIVM start binnenkort een landelijk onderzoek naar de bronnen van PFAS in particuliere eieren op andere plaatsen in Nederland.

Particuliere eieren komen van kippen die als hobby worden gehouden. Het RIVM heeft voor 31 locaties berekend hoeveel particuliere eieren mensen per week kunnen eten zonder over de gezondheidskundige grenswaarde van PFAS heen te gaan. Deze waarde geeft aan hoeveel PFAS mensen binnen mogen krijgen zonder dat dit gevolgen heeft voor de gezondheid. Op basis van deze berekening handhaaft het RIVM het advies om geen particuliere eieren te eten in de regio Zuid Holland Zuid. Eieren van de markt en uit de winkel bevatten veel minder PFAS en kunnen wel gegeten worden.

Het eten van deze particuliere eieren levert een grote bijdrage aan de PFAS-inname. Voor 22 locaties geldt dat mensen door het eten van 1 ei per week al meer PFAS binnenkrijgen dan de gezondheidskundige grenswaarde. Op 8 locaties gaat het om maximaal 1 tot 4 eieren per week. Op 1 locatie wordt de grenswaarde overschreden bij 15 eieren per week.

Het RIVM start landelijk onderzoek
Het is niet duidelijk waarom deze particuliere eieren veel PFAS bevatten. In de regio Zuid-Holland Zuid doen de gemeenten hier onderzoek naar. Ook buiten deze regio kunnen particuliere eieren veel PFAS bevatten. Het RIVM vindt het belangrijk om te achterhalen hoe de PFAS in eieren terechtkomt, zodat daar iets aan gedaan kan worden. Daarom gaat het RIVM landelijk onderzoek doen naar de bronnen van PFAS in particuliere eieren. De resultaten hiervan worden medio 2025 verwacht.