Werkgeversaansprakelijkheid

Bij een arbeidsongeval, waarbij de benadeelde letselschade oploopt, is de werkgever aansprakelijk, behalve als de werkgever kan aantonen dat er het nodige is gedaan om het ongeval te voorkomen. Dit heet werkgeversaansprakelijkheid.