Zelfredzaamheid

Verlies van zelfredzaamheid is een schadepost.

Het vermogen van de benadeelde om zichzelf te redden op met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Door behoud en/of versterking van zelfredzaamheid kan zorg worden voorkomen of uitgesteld.