De apothekersorganisatie KNMP is ‘ernstig’ bezorgd over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in de nabije toekomst. “De vraag is wat ons betreft niet of de virusuitbraak effect heeft op de geneesmiddelenvoorziening, maar over hoeveel weken en op welke schaal”, aldus de club in een brief aan het kabinet.

De KNMP houdt rekening met een “ontwrichtend effect”, zegt voorzitter Aris Prins. Er waren al tekorten, maar die kunnen nu nog verder oplopen. Dat laatste is op dit moment nog niet geconstateerd. Prins ziet al wel signalen, bijvoorbeeld berichten dat paracetamol in de drogisterijen en supermarkten opraakt. Bij de apotheken is dat nog niet zo. Daar gaat het met name om medicijnen op recept.

Lage prijzen
Prins vreest ook dat Nederland achter in de rij staat zodra de productie in de verschillende landen weer op gang komt. Dat heeft volgens hem te maken met de lage prijzen die Nederland erop nahoudt en die misschien nog lager worden door aankomende wetgeving.

Prins vindt het tijd voor een deltaplan voor de beschikbaarheid van de belangrijkste medicijnen en pleit voor een team van experts die meedenken over het opvangen van toekomstige tekorten. “Apothekers zijn tot nu toe in staat geweest 99 procent van de tekorten op te lossen, maar het is nu 5 voor 12.”

Groothandels
Leveranciers, groothandels en producenten van geneesmiddelen doen vanwege het coronavirus een verzoek aan minister Bruins om de aanpassing van de Wet Geneesmiddelenprijzen een half jaar uit te stellen om zo te kunnen zorgen voor extra veiligheidsvoorraden.

(Bron: Skipr)