Huisartsen en apothekers zijn bezorgd over een groeiend tekort aan de beschikbaarheid van medicijnen, vooral op het gebied van sedatie en voor chronische aandoeningen. Zij hebben daarover een brief geschreven aan minister Martin van Rijn (Medische Zorg). Dat meldt onder meer de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Een tekort aan dat soort geneesmiddelen maakt het lastig om (corona)patiënten buiten het ziekenhuis te behandelen. Huisartsen willen de palliatieve zorg en de zorg aan kwetsbare ouderen thuis (of in een verpleeghuis) goed kunnen leveren. Die vraag zal de komende tijd ook toenemen, verwachten de artsen en apothekers.

Signalen
Van huisartsen en (openbaar) apothekers komen nu signalen dat er een tekort is – of dreigt – aan onder andere amoxicilline, orale antibiotica, luchtwegverwijders en geneesmiddelen bij palliatieve sedatie, zoals morfine en midazolam. Ook dreigt er een tekort aan medische hulpmiddelen en toediensystemen, zoals katheters, spuitenpompen en palliatieve zorgkits.

Brandbrief
De brandbrief is ondertekend door de LHV, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), apothekersorganisatie KNMP en eerstelijnsorganisatie Ineen. “Wij willen benadrukken dat niet alleen de medicamenteuze zorg vanuit de ziekenhuizen, maar ook vanuit de thuissituatie goed geborgd moet blijven en verantwoord kan worden uitgevoerd door de huisarts”, staat er onder meer in.

Verdubbeling
Overigens laat de ziekenhuisapotheek van het Martini Ziekenhuis in Groningen weten de productie van medicijnen voor coronapatiënten bijna te hebben verdubbeld. Ook in de avonden en weekends wordt daar hard aan gewerkt. Deze apotheek is naar eigen zeggen één van de zes grootbereiders van medicijnen in Nederland.

(Bron: Skipr)