Medische aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed kreeg vorig jaar te maken met een stijging van het aantal claims van 12%, na een aantal jaren waarin het aantal claims daalde. Toch werd het jaar afgesloten met een positief onderliggend resultaat van € 1,5 miljoen. Dat staat in het jaarverslag 2022 van de verzekeraar.

Centramed ontving 635 nieuwe claims in 2022 ten opzichte van 567 in 2021. Dit is onder andere het gevolg van het einde van de beperkende maatregelen tijdens het COVID-19-tijdperk.

Mediation
In een toelichting op de jaarcijfers geeft Centramed aan veel aandacht te hebben besteed aan langlopende dossiers. Centramed geeft daarbij aan goede ervaringen te hebben opgedaan met mediation bij het afhandelen van deze dossiers. “Vaak is deze wijze van het regelen van een schadeclaim prettiger voor de patiënt en mediation leidt sneller tot een oplossing,”” aldus de verzekeraar.

Vooruitblik
Ook in 2023 wil Centramed onverminderd inzetten op het versnellen van de afhandeling van medische aansprakelijkheidsclaims. “Vanuit leden en patiënten is er steeds meer roep om snelle duidelijkheid over de uitkomst van een claim. Wij benadrukken het belang van dialoog met belangenbehartigers en andere stakeholders om deze versnelling samen te realiseren. We stimuleren samenwerking in de zorgketen, omdat het claimproces meer omvat dan alleen het afhandelen van een claim. Het komen tot een eerlijke oplossing is ons doel”.

Centramed
De onderlinge verzekeraar Centramed verzekert sinds 1994 universitaire medische centra, ziekenhuizen, ggz-instellingen, zelfstandige klinieken, laboratoria en andere zorginstellingen, voor de risico’s op het gebied van medische aansprakelijkheid.