Onderlinge verzekeraar voor medische aansprakelijkheid MediRisk heeft 2022 afgesloten met een positief resultaat van € 0,8 miljoen. De daling van het aantal claims van de vorige jaren zette ook in 2022 door. Dat staat in de jaarcijfers 2022 die MediRisk heeft bekendgemaakt.

In 2022 zijn er 581 nieuwe claims bijgekomen. De gemiddelde vergoeding voor een erkende claim bedroeg €65.687. De schadelast voor rekening van MediRisk is in 2022 gedaald. Per saldo is de schadelast met €1,5 miljoen gedaald van €9,3 miljoen in 2021 naar €7,8 miljoen in 2022. Het dalende aantal binnenkomende claims is daar onder andere een belangrijke reden van.

Oplossingsgericht
De verzekeraar in een toelichting: “De behandeling van schadeclaims bij MediRisk krijgt steeds meer een persoonlijker karakter, met groeiende aandacht voor de behoeften van patiënten. Daarbij gaan oplossingsgerichtheid en pragmatisme hand in hand met goede medische en juridische case-beoordeling. Bij complexe dossiers gebeurt dat standaard vanuit een team van behandelaar, senior, manager en schaderegelaar in overleg met verzekerde en belangenbehartiger.

Een groeiend aantal oudere zaken is op deze wijze inmiddels afgewikkeld. Nieuwe zaken worden zo snel als de primaire beoordeling dat mogelijk maakt in dit op herstel gerichte model uitgevoerd. De werkwijze met de specifieke aanpak van zaken ouder dan vijf jaar is uitgebreid naar de stop-loss zaken, waardoor ook van deze dossiers al meer zaken zijn afgerond. Dit leidt, samen met een lagere instroom van nieuwe zaken, tot een verdere afname van het aantal openstaande claims.

GOMA 2022
In 2023 experimenteren we met enkele ziekenhuizen in de pilot Herstelgericht Perspectief bij claims hoe het ziekenhuis en MediRisk zo goed mogelijk samen kunnen optrekken om de impact van een claim voor patiënten en zorgverleners te verkleinen. Hiermee wordt nu al invulling gegeven aan de herziene GOMA 2022 die per 1 maart van kracht is”.

MediRisk
2022 was een jubileumjaar voor MediRisk. In 1992 besloot een aantal ziekenhuizen om medische aansprakelijkheid voortaan onderling te regelen, omdat commerciële verzekeraars het niet meer aandurfden medische aansprakelijkheid te verzekeren. Dit had vooral te maken met de hoge en vooral onvoorspelbare kosten daarvan. Het gezamenlijk verzekerbaar houden van medische aansprakelijkheid is nog steeds een belangrijk uitgangspunt van de Onderlinge. Met als doelstelling niet alleen de claims op een goede wijze te behandelen maar daar ook uit te leren en dus kennis en ervaring te delen.

(Bron: MediRisk)

Vind je dit een interessant artikel?
- (0 stemmen, 0 gemiddeld)