De patiëntveiligheid komt in gevaar door een te hoge werkdruk, vindt de vereniging van doktersassistenten NVDA. Oorzaken van de werkdruk zijn: personeelstekort, regeldruk en complexe zorg.

De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) biedt daarom de leden van de vaste Kamercommissie VWS een petitie aan. De politiek moet “passende maatregelen nemen”, zoals het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het beroep, financiële ruimte voor meer ondersteunend personeel en behoud van doktersassistenten en triagisten.

Lagere eisen
De NVDA krijgt steeds vaker berichten van haar leden die wijzen op een gevaar voor de patiëntveiligheid. De NVDA wil dit voor zijn en met met de politiek werken aan oplossingen: “Het risico is reëel dat door het tekort aan doktersassistenten de sollicitatie-eisen worden verlaagd, om vacatures te vullen. Dat komt de kwaliteit van zorg niet ten goede.”

Minder binding
Vanwege het tekort aan doktersassistenten en triagisten wordt vaak een beroep gedaan op zelfstandigen, medisch studenten en uitzendkrachten. Dit leidt soms tot minder binding met en kennis over patiënten en minder goed ingewerkte teams. De NVDA constateert ook dat steeds meer doktersassistenten na het behalen van hun diploma een vervolgopleiding kiezen en niet instromen in het beroep, omdat een HBO opleiding kennelijk aantrekkelijker lijkt.

Mogelijkheden
De NVDA stelt de volgende maatregelen voor om de aantrekkelijkheid van het beroep te verbeteren en die bovendien bijdragen aan de patiëntveiligheid: geef de doktersassistent in het kader van de taakherschikking meer medisch-inhoudelijke taken en verruim met zorgverzekeraars de financiële mogelijkheden om extra doktersassistenten aan te nemen.

Opleidingstitel
In het advies van de Raad voor de Volksgezondheid over de wet BIG wordt niets geregeld voor de doktersassistent. “Van bescherming van de opleidingstitel is geen sprake”, zegt de NVDA. Vooruitlopend op mogelijke wetgeving onderzoekt de NVDA of er steun is voor een verplichte inschrijving van alle doktersassistenten in het Kwaliteitsregister Doktersassistent, in combinatie met een openbaar individueel bekwaamhedenportfolio: “Daarmee wordt de kwaliteit van de beroepsuitoefening voor derden inzichtelijk gemaakt en ook bewaakt. Dat komt de patiëntveiligheid ten goede.”

(Bron: Skipr)