In een ziekenhuis wordt er alles aan gedaan om te zorgen dat patiënten de beste en vooral veilige zorg krijgen. Desondanks kan het gebeuren dat er zich iets voordoet wat onverwacht is en niet de bedoeling was. Als er daarbij iets niet goed is gegaan in de zorg heet dat een ‘medisch incident’. De impact hiervan op de betrokkenen kan groot zijn. Fonds Slachtofferhulp startte vorig jaar september met een pilot waarbij een onafhankelijk casemanager wordt ingezet om patiënten en nabestaanden bij te staan. Doel van de pilot is voorzien in erkenning en steun aan gedupeerde ziekenhuispatiënten en te onderzoeken of dit meerwaarde heeft.

Casemanagement wordt aangeboden in zes ziekenhuizen
In januari 2019 hebben zich, naast het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis en St. Jansdal, nog eens drie ziekenhuizen aangesloten. Hierdoor kunnen slachtoffers van een medisch incident nu ook in het Tergooi, Spaarne Gasthuis en Dijklander Ziekenhuis een beroep doen op intensieve ondersteuning van een onafhankelijke casemanager.

Wat is een casemanager medische incidenten?
Slachtoffers van een medisch incident krijgen niet de ondersteuning en erkenning die zij nodig hebben, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Fonds Slachtofferhulp. Door de intensieve ondersteuning van een onafhankelijke casemanager kunnen slachtoffers weer grip krijgen op hun leven. Casemanagers Mariëtte van Eck en Ineke Verschure vertellen in een recent interview over de meerwaarde van het casemanagement medische incidenten:

Mariëtte: ‘’Alleen het feit dat er een onafhankelijk iemand beschikbaar is. Iemand die zich op alle deelgebieden van het leven van een gedupeerde patiënt bezighoudt, dat is al een vorm van erkenning.’’

Ineke: ‘’Patiënten weten dat we aan hun zijde staan. Dit kan zijn tijdens de gesprekken met behandelaren of tijdens iedere stap in de juridische procedure.’’

Hoe verloopt het casemanagement medische incidenten tot nu toe?
Casemanagers Mariëtte van Eck en Ineke Verschure ondersteunen op dit moment zo’n tien slachtoffers en nabestaanden en vertellen over hun ervaringen tot nu toe: ‘’Over het algemeen zijn de zaken heftig van aard. De gebeurtenissen zijn voor gedupeerde patiënten indringend en hebben vaak verstrekkende gevolgen. Ondersteuning is nodig en we worden dan ook goed ontvangen. We zijn gewenst, er zijn veel vragen en er is voldoende te bespreken. Het is voor patiënten zeer prettig dat wij onafhankelijk van het ziekenhuis werken. Daarnaast verloopt ook de samenwerking met de ziekenhuizen goed.’’

Welk belang hebben ziekenhuizen bij deze ondersteuning voor slachtoffers van een medisch incident?
Uitgangspunt is dat ziekenhuizen het beste voor patiënten willen. Er wordt hard gewerkt aan openheid en een ‘just culture’; een cultuur waarin eerlijk wordt omgegaan met klachten, incidenten en gedupeerde patiënten. Casemanagement is voor ziekenhuizen aanvullend aan wat zijzelf kunnen betekenen voor de patiënt. Het kan helpen voorkomen dat na een medisch incident patiënt en ziekenhuis tegenover elkaar komen te staan.

In een recent interview met Lisa, wiens man slachtoffer werd van een medische calamiteit, geeft zij aan hoe belangrijk erkenning en openheid door ziekenhuizen en de ondersteuning van een onafhankelijk casemanager kan zijn: ‘’Het maakt een wereld van verschil wanneer fouten eerlijk erkend worden en wanneer dit uitgaat van de betrokken instantie. Daarnaast zijn deskundige hulpverleners onmisbaar om slachtoffers van medische incidenten te ondersteunen. Je staat dan niet alleen en dat is zo belangrijk. Het is essentieel en ik wens het iedereen toe.”

(Bron: Fonds Slachtofferhulp)