Rechtbank Midden-Nederland deed op 30 mei 2018 uitspraak: GlaxoSmithKline (GSK) heeft onrechtmatig gehandeld omdat niet is gewaarschuwd voor de bij GSK bekende risico’s van het middel Seroxat bij gebruik door kinderen. De belangen van slachtoffers zijn na deze uitspraak gebundeld via Stichting SeroxatClaim. Het gaat om een potentiële miljoenclaim tegen de producent.   

Gerard Eggebeen kreeg voor een trauma dat hij op jeugdige leeftijd doormaakte als gevolg van de directe confrontatie met het overlijden van diens vader, het geneesmiddel Seroxat voorgeschreven. Seroxat werd en wordt in Nederland op de markt gebracht door GlaxoSmithKline (GSK). Eggebeen merkte al snel na de start van het gebruik van Seroxat ernstige bijwerkingen: angstige gevoelens, agressie, en uiteindelijk ook suïcidaliteit, maar bracht die niet met Seroxat in verband. Ook diens arts niet. Het gebruik van Seroxat ging voort, en de bijwerkingen namen toe.

Deze bijwerkingen waren bij GSK nadrukkelijk bekend. GSK waarschuwde daarvoor echter niet.  Ten onrechte, zo oordeelde Rechtbank Midden-Nederland in zijn vonnis van 30 mei 2018. De Rechtbank heeft geoordeeld dat GSK wist dat Seroxat voor kinderen of jongeren niet of nauwelijks effectief was. De werkzame stof paroxetine liet op slechts 4 van de relevante criteria enig positief effect zien, maar op 23 andere criteria in het geheel niet. Uit een andere studie bleek zelfs geen enkel effect. De Rechtbank trekt daaruit de conclusie dat GSK alle reden had om ten minste te vermoeden dat het effect van paroxetine bij jongeren op zijn best beperkt was.

Van belang is dat de Rechtbank vervolgens de stellingen van Eggebeen heeft gevolgd: GSK wist dat paroxetine voor jongeren ernstige risico’s had, met name waar het gaat om zelfmoordgedrag: suïcide(pogingen), zelfbeschadiging en gedachten daaraan. De Rechtbank komt daarom tot de conclusie dat GSK onrechtmatig gehandeld heeft tegenover de gebruikers van Seroxat, door hen zonder waarschuwing aan de geconstateerde risico’s bloot te stellen. 

Collectieve claim via Stichting Seroxatclaim
GSK is veroordeeld tot vergoeding van de schade geleden door Gerard Eggebeen. Eggebeen heeft intussen tezamen met belangenbehartiger LetselVerhalen de Stichting SeroxatClaim opgericht, om zo de belangen van de vele andere slachtoffers van Seroxat te bundelen. Het kan gezien de omvang van het gebruik van Seroxat destijds door kinderen potentieel om een miljoenenclaim gaan.  GSK is door Ron Lensen, de advocaat van de Stichting SeroxatClaim, bij brief van 27 juni 2019 aansprakelijk gesteld. Het gaat om een collectieve actie die uitgaat van 33 slachtoffers van het gebruik van Seroxat op jeugdige leeftijd. Zij wensen hun schade (materiële schade en smartengeld) door GSK vergoed te krijgen.