Een kinderarts is in hoger beroep veroordeeld voor nalatigheid bij de behandeling van een tienjarige patiënt, die overleed na een niet gediagnosticeerde hersenbloeding. Omdat het gerechtshof in Den Bosch niet verwacht dat de arts in de toekomst opnieuw verkeerde inschattingen maakt, handhaaft de rechter een boete als straf.

De zaak dient voor de rechter omdat de ouders aangifte hebben gedaan van door schuld. In 2017 oordeelde de rechtbank in Maastricht dat de kinderarts nalatig was geweest bij de behandeling van het kind en daarom een boete van 2500 euro moest betalen. Het ging om een jongen, Dean, die in 2013 met hoofdpijn en braakneigingen in het toenmalige Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen werd opgenomen. De behandelend arts meende dat het om basilaire migraine ging. Nadat de jongen, na verergerende klachten, ondanks een spoedoperatie in een umc overleed, bleek uit autopsie dat hij een hersenbloeding had gehad.

De arts ging in hoger beroep. Maar het gerechtshof heeft donderdag ook geoordeeld dat de arts is te verwijten dat de jongen is komen te overleden. Op zich is haar niet te verwijten dat ze niet heeft gedacht aan de voor kinderen zeldzame diagnose. Maar volgens de hofrechter heeft de kinderarts te lang vastgehouden aan de oorspronkelijke diagnose, ook toen de behandeling daarvoor niet hielp en er in de dagen daarna toenemende alarmsignalen volgden. Ze deed onvoldoende nader onderzoek, bijvoorbeeld via een CT-scan, naar een mogelijk andere oorzaak, ze overlegde niet voldoende binnen het behandelteam of met collega’s en verwierf niet voldoende actief informatie, stelt het hof in de uitspraak.

Daardoor is haar te verwijten dat de oorzaak niet eerder aan het licht kwam en dat de patiënt is overleden, aldus het hof. Als de kinderarts adequaat had gehandeld, had de jongen kunnen herstellen, concludeert het hof na het horen van arts-deskundigen.

De advocaat-generaal had het hof een hogere straf geadviseerd vanwege grove nalatigheid: een boete van 5000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Maar het gerechtshof, dat een strafrechtelijke vervolging wel op zijn plaats vindt, vindt dat niet passend. Het hof handhaaft de boete van de rechtbank. De hofrechter heeft daarbij in overweging genomen dat ook de arts moet leven met het feit dat een patiënt het niet heeft gered, zij een blanco strafblad heeft en er geen aanwijzingen zijn dat zij in de toekomst opnieuw een verkeerde inschatting zal maken. Overigens is de kinderarts mede naar aanleiding van deze zaak naar het buitenland verhuisd.

(Bron: Medisch Contact)