Huisartsen moeten het reumamedicijn chloroquine c.q. hydroxychloroquine niet preventief voorschrijven tegen besmetting met het coronavirus. Apothekers moeten het daarvoor ook niet verstrekken. Dat stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in reactie op signalen uit het veld.

Over chloroquine als middel tegen corona is het nodige te doen in de media, onder meer door opmerkingen van de Amerikaanse president Trump die het medicijn zeer veelbelovend noemde. De IGJ benadrukt dat er nog geen preventieve medicijnen of vaccins tegen het coronavirus zijn. Ook voor chloroquine is “volstrekt onbewezen dat het enige preventieve werking heeft tegen het coronavirus”. Bovendien is chloroquine geen geneesmiddel om lichtvaardig mee om te gaan: het is zeer toxisch bij overdosering.

Beschikbaar houden
Het voorschrijven en verstrekken van chloroquine bij een patiënt vanwege besmetting met het coronavirus is alleen aangewezen als dat in lijn is met de richtlijnen van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB). Wat de IGJ betreft is er ook een andere reden voor “rationeel gebruik”. Daarmee blijft het middel beschikbaar voor patiënten die daar echt baat bij kunnen hebben, zoals reumapatiënten.

(Bron: Skipr)