De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat in haar toezicht op de verzorgings- en verpleeghuizen scherper letten op corona-gerelateerde onderwerpen. Zorgaanbieders moeten aantonen dat ze de geleerde lessen rond de aanpak van corona daadwerkelijk toepassen in hun organisatie. Ook worden ze geacht actief te informeren over ontwikkelingen rond een uitbraak.

Nu het aantal besmettingen met het coronavirus weer verder toeneemt, gaat de inspectie corona-gerelateerde meldingen met spoed beoordelen en behandelen. De IGJ let daarbij met name op mogelijke risico’s op zorgtekorten en risico’s voor de kwaliteit en veiligheid.

“Van zorgaanbieders verwachten wij dat zij zicht hebben op de geleerde lessen en deze toepassen in hun organisatie”, laat de IGJ in een toelichting op de nieuwe koers weten. “En dat zij zo ook bij een eventuele tweede golf of besmettingen het coronavirus in de instelling de kwaliteit en veiligheid van de zorg kunnen garanderen.”

Thematisch toezichtkader
Waar de IGJ tijdens de eerste uitbraak koos voor ‘ondersteunend, volgend en faciliterend’ toezicht, is dat nu verruild voor ‘richtinggevend, stimulerend toezicht’. Dit betekent dat de IGJ bij uitbraken van het coronavirus een hiervoor ontwikkeld thematisch toezichtkader hanteert. Ook zal de IGJ  ingrijpen als de kwaliteit en continuïteit van de zorg of veiligheid van cliënten als gevolg van een corona-uitbraak onder de maat zijn. Bovendien zullen rapporten van toezichtbezoeken openbaar worden gemaakt volgens de reguliere IGJ-openbaarmakingsprocedure.

Transparant en toetsbaar
Van zorgaanbieders verwacht de IGJ dat ze de inspectie actief informeren bij coronabesmettingen. Daar hoort ook informatie over mogelijke risico’s voor de kwaliteit, veiligheid of continuïteit van zorg bij. Ook moeten zorgaanbieder zich “transparant en toetsbaar” opstellen. “Wij stemmen vervolgens ons toezicht af op de situatie van de zorginstelling waar mogelijk risico’s kunnen ontstaan voor cliënten”, aldus de IGJ. “Wij zullen daarbij altijd eerst contact opnemen met de bestuurder.”

(Bron: Skipr)