De zorg in Flevoland is na het faillissement en de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen niet onveilig geweest, vooral door ‘de professionaliteit, veerkracht en betrokkenheid van zorgverleners’. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord en het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis gingen in oktober vorig jaar failliet. De zorg werd deels overgenomen door Friese ziekenhuizen. De inspectie schreef twee rapporten over het fiasco en meldt daarin dat het faillissement leidde ‘tot onrust en ingrijpende wijzigingen in het zorgaanbod. Dat bracht risico’s met zich mee’.

Maar de patiëntveiligheid was nooit in het geding en de inspectie zag geen calamiteiten, zoals ernstig letsel of overlijden van patiënten. Saillant genoeg oordeelde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) vorige maand nog dat de patiëntenveiligheid wel in gevaar was en dat het faillissement ‘chaotisch en ongecontroleerd’ was verlopen. Dat er geen ernstige incidenten waren, was volgens de raad inderdaad te danken aan de inzet en veerkracht van het ziekenhuispersoneel. De curatoren van de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland ontkenden toen dat patiënten gevaar hebben gelopen.

Volgens de inspectie was het faillissement, een unicum in Nederland, voor bijna iedereen onverwacht en was het in het begin onzeker wat de gevolgen voor de zorg zouden zijn. Plannen waren er nauwelijks. Patiënten voelden zich machteloos, en medewerkers vreesden voor hun baan. Maar het personeel zette het werk goed voort, tot waardering van de inspectie. De curatoren hadden geen ervaring in het bestuur van een zorginstelling maar pakte dit daadkrachtig op. ‘Daar waar risico’s ontstonden zijn tijdig adequate maatregelen getroffen.’

De verloskundige praktijken voor Urk en Emmeloord werden opgepakt door Sneek en Heerenveen. Volgens de inspectie loopt dit goed, al behoeft de werkdruk in de Friese ziekenhuizen wel aandacht. Al voor het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen beviel de helft van de vrouwen uit de Noordoostpolder in Sneek.

De inspectie schrijft verder dat Antonius in Sneek de zorg voor patiënten met HIV of hepatitis overnam maar dat dit ziekenhuis geen HIV-Centrum wil worden, omdat een samenwerking met MC Leeuwarden niet van de grond kwam. Voor de patiënten wordt nu een andere zorgaanbieder in de regio gezocht.

Ziekenhuis St Jansdal nam het grootste deel van de werkzaamheden over. De belangrijkste aanbeveling van de inspectie is dat zorgaanbieders met financiële problemen moeten nadenken over de risico’s voor patiëntveiligheid en continuïteit van zorg. Er worden nog meer onderzoeken gedaan, onder meer naar onbehoorlijke financiële constructies bij het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen.

(Bron: Friesch Dagblad)