De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een Groningse arts verplicht onmiddellijk te stoppen met haar werkzaamheden. Volgens de inspectie voldoet de arts niet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen. De inspectie geeft aan te hebben geconstateerd dat “de gedragingen van zorgverlener blijk geven van een persoonlijkheid die zich niet verdraagt met het door de zorgverlener uitgeoefende beroep”.

De inspectie kreeg meerdere meldingen over het gedrag van de zorgverlener en stelde daarop verscheidene onderzoeken in. Intussen is de inspectie alle vertrouwen kwijt in de manier waarop de arts zorg verleent. Volgens de inspectie is er sprake van een risicovolle situatie. “Daarnaast concludeert de inspectie dat de gedragingen van deze zorgverlener van zodanige aard zijn dat het belang van de volksgezondheid meebrengt dat deze zorgverlener haar beroepsactiviteiten staakt”.

De inspectie zal het handelen van deze zorgverlener binnen uiterlijk acht weken voorleggen aan het bevoegde Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit college moet uiteindelijk een oordeel geven over haar gedragingen en geschiktheid. Ook zal dit Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg beoordelen of de zorgverlener geschikt is haar beroep uit te oefenen en of ze haar werkzaamheden kan hervatten.