Patiënten zijn enthousiast over de persoonlijke begeleiding door geneeskundestudenten bij artsenbezoeken. Het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom onderzocht op initiatief van de reumatologen de merites van een medische coach in zowel in het voortraject als bij het consult met de arts en de evaluatie.

In totaal kregen dertig patiënten een door sociale onderneming MedGezel opgeleide student toegewezen. Zowel patiënten als artsen en Medgezellen zijn unaniem positief over de bijdrage die een medische coach kan leveren aan de kwaliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg.

Frustrerend
Volgens MedGezel-oprichtster Giliam Kuijpers blijkt uit onderzoek dat een groot deel van patiënten na een bezoek aan de specialist tot wel tachtig procent van de informatie is vergeten. “Dat is frustrerend voor iedereen”, aldus de voormalige kinderarts. “De artsen verspillen kostbare tijd omdat ze dingen meerdere keren moeten uitleggen en worden geconfronteerd met veel vragen achteraf en de patiënt is onzeker, kan naasten niet goed informeren of doet de verkeerde dingen.”

Dagelijks leven
De patiënten zijn zich na afloop meer bewust van hun ziektebeleving door een betere voorbereiding. Ook stellen ze andere vragen. Door de inbreng van de Medgezel is er meer oog voor het effect op het dagelijks leven van de patiënt. Negentig procent van de patiënten zou nogmaals gebruik willen maken van een MedGezel. Honderd procent van hen zou een MedGezel aanbevelen aan andere patiënten.

Mens
De werkzaamheden van een MedGezel worden ook door de betrokken geneeskundestudenten als positief ervaren. Zij leren om de juiste vragen te stellen en om zich in te leven in de mens achter de patiënt. Dat is erg van belang voor de opleiding tot arts. “Een belangrijk aspect van het MedGezel concept is tevens de leercurve van de toekomstige artsen”, stelt Kuijpers. “Het patiëntperspectief, compassie en empathie staan centraal in de opleiding en begeleiding van de medisch coaches. Daarom is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen in die stressvolle periode rond een ziekenhuisbezoek en om zoveel mogelijk artsen in spé op te leiden tot medisch coach.”

Boodschap
De reumatologen vinden de wetenschap dat hun adviezen na afloop van het consult nog eens worden besproken met de patiënt geruststellend.  “Vaak heb ik het gevoel dat als patiënten na een consult de deur uit lopen, hebben ze het nou helemaal begrepen?”, zegt reumatoloog Jos Hoes. “Ik wil de boodschap zo kwalitatief mogelijk overbrengen en liefst honderd procent begrepen laten worden door mijn patiënten. Daar kan een MedGezel heel goed bij helpen.”

Samen beslissen
Coördinator Jack van het MedGezel project en tevens projectleider Samen Beslissen van het Bravis Ziekenhuis wijst er op dat het initiatief goed aansluit bij het streven naar gezamenlijke regie. MedGezel past precies in de in de zorgwereld steeds belangrijker wordende ‘Samen Beslissen’ stroming. Bravis omarmt deze stroming al geruime tijd en dit innovatieve zorgconcept sluit hier naadloos bij aan.”

(Bron: Skipr)