Het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein hoeft vooralsnog geen schadevergoeding te betalen aan de 56-jarige kankerpatiënt Sylvia van der Veen uit Breukelen. De voorzieningenrechter heeft woensdag beslist dat de beschikbare informatie onvoldoende basis biedt om in een kort geding met voldoende zekerheid te zeggen dat er sprake is van ernstig verwijtbaar medisch handelen. Er kan dus op dit moment niet gezegd worden dat het ziekenhuis aansprakelijk is.

De vrouw lijdt aan borstkanker en stelt dat haar behandeltraject door onzorgvuldigheid van het ziekenhuis drie jaar te laat is opgestart en eist daarom een voorschot op een schadevergoeding van 190.000 euro. Ze baseert zich op een rapport van een door beide partijen ingeschakelde expert. Volgens het Antonius is dit rapport echter niet op de juiste wijze tot stand gekomen. Het ziekenhuis zegt volgens het toen geldende beleid te hebben gehandeld.

De voorzieningenrechter oordeelde dat in de procedure niet vast is komen te staan dat het Antonius aansprakelijk is. De rechter stelt dat de aangestelde expert niet alle medische informatie had en daarnaast niet op alle vragen ingaat, terwijl dit wel relevant is voor de beoordeling of het ziekenhuis aansprakelijk is.

In een reportage van RTV Utrecht liet Van der Veen eerder weten dat ze hoe dan ook door zal gaan met procederen.