Nog te vaak worden kinderen in de jeugdzorg in hun eentje opgesloten. Over drie jaar moeten deze zogenoemde gedwongen afzonderingen tot het verleden behoren, maar jeugdzorginstellingen lijken die deadline niet te halen.

Dat meldt de Volkskrant. Dit soort isolaties gebeurt meestal in de eigen kamer van het kind, maar ook in speciale afzonderingsruimtes, vertrekken waar onhandelbare kinderengeen tot weinig prikkels krijgen.

Zware gevallen
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed eerder dit jaar onderzoek in de instellingen van de jeugdzorgplus, waar ‘zware’ gevallen zijn gehuisvest. Het gaat om 1400 jongeren tussen de 12 en 18 jaar met gedragsproblemen. In enkele weken tijd stuitte de inspectie in tien van de twaalf jeugdzorgpluslocaties op 860 gevallen waarbij kinderen in isolatie waren gezet.

Traumatisch voor kinderen
Vanaf 2022 moet van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid het aantal gedwongen afzonderingen tot nul zijn gereduceerd, maar naar aanleiding van de onderzoekscijfers lijkt dat streven niet haalbaar. Gedwongen isolatie kan volgens de inspectie voor kinderen traumatisch zijn. Instellingen in de gesloten jeugdzorg zeggen de ambitie te hebben om een einde te maken aan de isolatieruimten, maar zij wijzen op een gebrek aan geld en personeel.

(Bron: RTL Nieuws)