Ziekenhuizen zijn veel meer geld kwijt aan medische aansprakelijkheid. Alleen al de premies van de verzekeringen die deze risico’s afdekken, stijgen fors. MediRisk, het grootste verzekeringsbedrijf op dit gebied, verhoogt de komende tien jaar de premie elk jaar met 9 procent.

Centramed verhoogde vorig jaar de verzekeringspremies voor medische aansprakelijkheid met 11 procent en wil niet concreet zijn over dit jaar. Beide verzekeraars brengen de ziekenhuizen meer in rekening omdat de claimbedragen het afgelopen jaar sterk opliepen. Bij MediRisk nam het gemiddelde claimbedrag vorig jaar toe met 20 procent: van 46.000 euro tot een recordbedrag van 55.000 euro.

Hogere claims
“Het wordt allemaal veel duurder”, zegt Theunis Schaafstra, manager medisch risicomanagement bij MediRisk: “want we verwachten dat de trend naar hogere claims bij zorginstellingen een flink aantal jaren zal doorzetten.” Onlangs hebben actuarissen van deze verzekeraar berekend dat de premie de komende tien jaar jaarlijks 9 procent moet stijgen om de kosten te dekken.

Meer voorzieningen
Bovendien betalen ziekenhuizen steeds meer eigen risico. Daarom leggen ziekenhuizen grotere sommen geld opzij om de claimbedragen te kunnen betalen. Ziekenhuizen verhogen deze zogenoemde post ‘voorzieningen aansprakelijkheid medische claims’ met miljoenen tegelijk. Radboudumc verhoogde vorig jaar die reservering van 4,7 naar 5,8 miljoen euro en bij Bravis liep die post op van 2,2 tot 3,1 miljoen euro. OLVG in Amsterdam verhoogde het bedrag van 3 naar 3,6 miljoen. 

4,1 miljoen euro
Bij Isala Ziekenhuis in Zwolle ging de voorziening voor medische claims vorig jaar omhoog van 1,6 naar 2,9 miljoen euro. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven besloot de voorziening te vergroten van 2,8 miljoen naar 4,1 miljoen euro. Ageeth Bakker, directievoorzitter van Centramed: “Dat eigen risico is voor sommige ziekenhuizen enkele tonnen, maar dat loopt op – en is mede afhankelijk van de claimkosten van de zorginstelling in het verleden.”

Eigen risico
Sommige grote ziekenhuizen en UMC’s hebben een eigen risico van meer dan een miljoen euro. “Een groot deel van de claims komt ten laste van dit eigen risico”, zegt Bakker. “Bij grote claimbedragen of veel claims zal de schadelast hoger zijn dan het eigen risico en komt het ten laste van de verzekeraar.” Bij UMC Utrecht komt gemiddeld elke week een medische claim binnen. En dit ziekenhuis is geen uitzondering.

Procedures korter
Om de kosten te drukken, wil de directie van Centramed de komende jaren de claimprocedures drastisch bekorten. Door eerder de dialoog aan te gaan met patiënt en belangenbehartiger, moeten langslepende procedures en hoog oplopende conflicten en de daarmee gepaard gaande kosten worden voorkomen.

Voordeel is dat de patiënt en de zorgverlener eerder duidelijkheid hebben. Bakker: “Nu duurt het twee à tweeënhalf jaar voordat er een claim is afgehandeld. De ambitie, voor het merendeel van de claims, is om dit over vijf à tien jaar drie maanden te laten zijn.”

(Bron: Skipr)