Na een operatie aan zijn penis, diende een patiënt een klacht in tegen het ziekenhuis. De patiënt stelde dat als hij van tevoren had geweten dat hij na de operatie geen gemeenschap meer kon hebben met zijn partner, dat hij dan niet had ingestemd met de operatie. Hij eiste een schadevergoeding van €15.000 tot €20.000 van het ziekenhuis, maar die krijgt hij niet, zo oordeelde de Geschillencommissie voor ziekenhuizen.

De man heeft de ziekte van Peyronie, een ziekte die verkromming van de penis veroorzaakt. Hij bezoekt daarom een uroloog in het Medisch Centrum Leeuwarden. In oktober 2020 wordt hij geopereerd, maar na afloop is zijn geslacht naar eigen zeggen maar liefst zeven centimeter kleiner geworden, hij kan niet meer staand plassen en het hebben van gemeenschap met zijn partner is onmogelijk geworden.

Informed consent
Volgens de man was geen sprake van informed consent. Het gevolg van de ingreep was dat zijn penis korter is geworden. Daardoor is het hebben van gemeenschap met zijn partner niet meer mogelijk net zomin als staand plassen. De cliënt ondervindt ook psychische problemen (depressieve klachten). Als de cliënt tevoren was geïnformeerd over deze gevolgen van de ingreep, had hij daarmee nooit ingestemd. Hij verzoekt de commissie zijn klacht gegrond te verklaren en een schadevergoeding van tussen de €15.000 en €25.000 toe te kennen.

Het ziekenhuis gaf bij de geschillencommissie aan dat mogelijkheid op verkorting van de penis aan de orde is gesteld in een gesprek met de patiënt vóór de ingreep. Ook in een brief aan de huisarts is opgenomen dat de man akkoord is gegaan met de ingreep, nadat hij is gewezen op de kans op penisverkorting. De man heeft desondanks  expliciet met de operatie ingestemd, ook al zou die ingreep waarschijnlijk leiden tot een verkorting van de penis. Ook heeft de uroloog nog gewezen op andere behandelmogelijkheden.

De Geschillencommissie Ziekenhuizen oordeelde dat de arts zijn patiënt voldoende heeft geïnformeerd. De geëiste schadevergoeding werd afgewezen.