Zo’n 1% van de claims van de medisch aansprakelijkheidsverzekeraar MediRisk is verantwoordelijk voor maar liefst 18% van de totale claimkosten. Het aantal aangesloten zorginstellingen dat ooit te maken kreeg met een dure claim steeg sinds 2016 van 10 naar 30%. Dat blijkt uit de MediRisk Focus 2023. De Focus brengt jaarlijks de kosten van medische claims in kaart over een periode van vijf jaar van alle zorginstellingen die deel uitmaken van de ledenorganisatie en heeft elk jaar een andere invalshoek. Dit jaar werden de duurste claims onderzocht.

De medisch aansprakelijkheidsverzekeraar beschikt over een claims databestand van bijna 28.000 claims. Ongeveer de helft van de Nederlandse ziekenhuizen en een flinke groep andere zorginstellingen is bij MediRisk aangesloten. Daarmee geeft de Focus een goed beeld van de landelijke trend.

Meer dan zeven ton
MediRisk spreekt van een dure claim als die meer dan zeven ton behelst. De meeste claims (1.691) vielen de afgelopen vijf jaar in de range van € 0 – 150.000. 14 claims vielen in de dure categorie van meer dan zeven ton. Dat was 1% van alle claims, maar die zorgde wel voor bijna een vijfde deel (17,9 mln.) van de totale claimkosten (101,9 mln) in deze periode.

Continuïteit
Arnoud van Schaik, directeur MediRisk: “het aantal leden-zorginstellingen dat de afgelopen jaren te maken kreeg met een dure claim is gestegen van 10% naar bijna 30%. Alle zorginstellingen kunnen in de toekomst te maken krijgen met extremen en de kans dat dat gebeurt is reëel. Het lastige is dat je als ziekenhuis nooit kan voorspellen wanneer je ‘aan de beurt bent.”

Kenmerken
Dure claims zijn niet alleen duur. Deze claims kenmerken zich door een lange looptijd, gemiddeld zes jaar, en het gaat vooral om jonge patiënten. Voorbeeld van zo’n in meerdere opzichten (voor getroffenen, familie, maar ook voor de zorgverlener) impactvolle claim is als er iets fout gaat bij de geboorte, waardoor een kind langdurige zorg nodig heeft. Verlies van arbeidsvermogen en zelfredzaamheid bij diagnose gerelateerde claims is een ander voorbeeld.