‘Vrouwspecifieke’ aandoeningen worden te vaak gemist, verkeerd behandeld of te laat gediagnosticeerd, volgens donderdag gepubliceerd onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht van non-profitorganisatie Women Inc. Daarover schrijft NRC. In totaal zou betere herkenning, diagnose en behandeling van bepaalde vrouwspecifieke klachten een kostenbesparing van minstens 7,6 miljard euro kunnen opleveren, is de conclusie. De aandoeningen die werden onderzocht zijn overgangsklachten, endometriose, veelvoorkomende psychische aandoeningen en hart- en vaatziekten bij vrouwen in Nederland.

De besparing van 7,6 miljard euro is vooral te danken aan de baten van minder ziekteverzuim door deze klachten, minus de investeringskosten voor het beter diagnosticeren en behandelen van aandoeningen. De onderzoekers baseerden zich op cijfers van onder meer het RIVM , het CBS en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.

De berekende kostenbesparing van 7,6 miljard is volgens de onderzoekers nog een “grove onderschatting”. De zorgkosten die vrouwen maken vóórdat ze de juiste diagnose en behandeling krijgen, zijn lastig te kwantificeren. Diagnoses worden wel geregistreerd, maar voortrajecten lang niet altijd. Bij een van de andere onderzochte aandoeningen, hart- en vaatziekten, speelt nog een derde factor die geld kost: verloren arbeidsjaren vanwege vroegtijdig overlijden. Voor Nederlandse vrouwen zou dat neerkomen op 810 miljoen euro aan productiviteitsverlies. Dat komt voor een deel doordat hart- en vaatziekten bij vrouwen minder snel herkend worden dan bij mannen, maar ook door ongelijkheden in de behandeling. De oorzaak van dergelijke ongelijkheden is dat de beschikbare kennis vaak gebaseerd is op het mannenlichaam.

Lees het artikel van NRC.