Het is de nachtmerrie van iedere patiënt: persoonsverwisseling op de operatietafel. Het overkwam de 53-jarige hartpatiënt Henk Hesen uit Heelsum, die zich rot schrok toen hij vlak voor een dotterbehandeling consequent als ‘meneer Poort’ werd aangesproken. ,,Ik ben de operatiekamer uit gevlucht. De schrik zat er goed in.’’

Hesen weet pas sinds mei 2019 dat hij hartpatiënt is. Hij moest naar ziekenhuis Rijnstate in Arnhem om stents te laten plaatsen, buisjes die bloedvaten openhouden. Zijn eerste ervaringen waren al niet bijzonder prettig. ,,De dienstdoende arts wilde ondanks mijn bezwaren de katheter toch via de slagader in mijn rechterpols inbrengen, omdat dat volgens hem wel kon. 

Op voorhand heb ik al tegen artsen en verpleegkundigen gezegd dat de slagaders in mijn polsen daarvoor te slecht zijn’’,  aldus Hesen. ,,De arts zette toch door. Hij duwde het slangetje langs de vernauwing in de slagader van mijn rechterpols om de eerste stent op zijn plaats te brengen. Ik verging van de pijn, heb gegild als een speenvarken. ‘We stoppen ermee’, zei de arts tegen mij, ‘we hebben u genoeg gebeuld’.’’ 

Operatietafel
Drie maanden later moest Hesen terugkomen voor de afronding van de gestaakte behandeling. Toen verging het lachen hem helemaal. Bij die behandeling werd Hesen voor meneer Poort aangezien. ,,Vlak voor ik de ok opging, was er een uitgebreide check. Het was meneer Hesen voor en na’’, zo vertelt hij. 

,,Eenmaal op de operatietafel gaat het mis. Een vrouwelijke arts komt naar me toe en vraagt: ‘hoe is het met de wond na uw openhartoperatie’? Ik was zo verbaasd dat ik niks kon zeggen. Ze zei: ‘Bij u is toch een ader uit uw arm gehaald?’ Ze tilt het laken omhoog en kijkt verbaasd op. Ze ziet geen ‘ritssluiting’ op mijn borstkas. ‘U bent toch meneer Poort?, vraagt ze. Nee, zeg ik, ik ben Henk Hesen. Ik ben van de operatietafel afgestapt en weggegaan. Na mij mocht meneer Poort de ok in.’’

Hesen is nog beduusd van ‘al dat gedoe’. ,,Het is gelukkig tijdig ontdekt. Er zijn geen gekke dingen gebeurd, maar de schrik zat er goed in’’, vertelt hij. ,,Ik was al gestrest, maar door de persoonsverwisseling was mijn vertrouwen in een goede afloop helemaal weg. Ik zag dat de artsen in de ok ook geschokt reageerden. Zo van: hoe kan dit nu?’’  

Hij heeft inmiddels een klacht ingediend bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Het gaat hem niet om schadevergoeding. ,,De artsen hadden beter moeten luisteren. Ook hadden ze beter met elkaar moeten communiceren, dan was er ook geen sprake geweest van een persoonsverwisseling.’’

Persoonsverwisseling
Het ziekenhuis heeft de zaak in behandeling genomen, maar wil inhoudelijk niet reageren. Een woordvoerder wil om privacyredenen niet aangeven of ze de klacht van Henk Hesen ontvangen en in behandeling heeft: ,,Als de patiënt een klacht heeft ingediend dan krijgt hij/zij een bericht van ontvangst van de klacht.’’ 

Als inderdaad sprake was van een persoonsverwisseling is de vraag hoe dit mogelijk was. Bij Rijnstate wordt al jaren gewerkt met het ‘controlemodel’, dat ook wordt gehanteerd in cockpits van vliegtuigen: de hele operatieprocedure wordt uitvoerig met elkaar doorgenomen en gecheckt. Wat later op de dag zou de operatie alsnog worden uitgevoerd. Maar Hesen had er geen vertrouwen meer in en vluchtte weg. In januari is de ingreep alsnog doorgegaan. 

(Bron: AD)