In de ggz ontstaan steeds vaker onveilige situaties, omdat daar sinds 1 januari ook mensen worden behandeld die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd. Dat meldt Trouw op basis van onderzoek door Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek.

Sinds de invoering van de Wet verplichte ggz op 1 januari wijzen psychiaters er al op dat reguliere ggz-instellingen niet geschikt zijn om deze groep gestraften op te vangen. Die situatie heeft al incidenten tot gevolg gehad.

Beveiliging nodig
Ggz-bewoners die van rechters een behandeling in een reguliere kliniek opgelegd hebben gekregen, hebben volgens hen vaak beveiliging nodig. Maar die kan een instelling maar beperkt bieden. Daardoor is de veiligheid voor personeel en medepatiënten volgens psychiaters in Trouw “in gevaar”.

Strafrechters mogen sinds 1 januari ook daders met een psychische stoornis en die een misdrijf hebben gepleegd en veroordeeld zijn een behandeling opleggen in een ggz-instelling. Daarvoor kon dat alleen bij volledig ontoerekeningsvatbaar. Het doel van de wet is om het stijgende aantal gedwongen opnamen terug te dringen.

Grotere problemen
Psychiaters zeggen in Trouw dat de wet juist leidt tot grotere problemen, blijkt uit het onderzoek waarvoor een rondgang is gemaakt langs verscheidene ggz-instellingen. “De ggz is gericht op behandeling van een stoornis, niet op het verminderen van recidive. Sommige strafrechters hebben verkeerde verwachtingen van de wet”, zegt geneesheer-directeur Claar Mooij van ggz-instelling Lentis.

Remco de Winter, psychiater bij GGZ Rivierduinen:  “Dit zijn mensen die geen behandelbare stoornis hebben, maar wel allerlei problemen veroorzaken. Niemand weet wat ze ermee moeten, dus die sturen ze naar de ggz. De ggz wordt zo het afvoerputje van de maatschappij.”

(Bron: Skipr)