Steeds meer kinderen en jongeren komen psychisch in de knel door de coronacrisis. De Nederlandse ggz en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) roepen de politiek op direct actie te ondernemen.

Volgens brancheorganisatie De Nederlandse ggz is het systeem, dat voor de virusuitbraak al overbelast was, “volledig overgelopen” en worden inmiddels ook crisisgevallen afgewezen wegens gebrek aan capaciteit.

Onder meer door eenzaamheid en stress blijft de vraag naar psychische hulp toenemen. Het grote probleem is dat er te weinig plaatsen zijn om jongeren met ernstige klachten als suïcidaliteit, eetstoornissen en depressie goed te helpen. Politieke actie kan volgens de Nederlandse ggz en de NVvP niet wachten tot na de verkiezingen. “De kinderen en jongeren die we nu zien binnenkomen, zijn er slecht aan toe en hebben recht op de best mogelijke zorg.”

Op crisisafdelingen in het land is momenteel gemiddeld 86 procent van de plaatsen bezet. Een aantal aanbieders heeft zelfs helemaal geen plaats meer. Dat betekent dat zij iemand die acute hulp nodig heeft, niet kunnen opvangen. “Met deze bezettingsgraden is niet of nauwelijks plek meer voor nieuwe cliënten”, zegt voorzitter Jacobine Geel van de Nederlandse ggz. “Extra zorgelijk is dat kinderen en jongeren ernstigere en complexere problematiek hebben, waarvoor zij ook langdurigere en intensievere behandeling nodig hebben. Denk aan de klinische behandeling van eetstoornissen, waar we een aanmeldingstoename van gemiddeld 63 procent zien.”

(Bron: Medisch Contact)