De NVZ vindt de sterk gestegen kosten die ziekenhuizen kwijt zijn aan medische claims “zeer zorgelijk”. De organisatie zou graag zien dat minister Bruins (VWS) een onderzoek instelt.

De NVZ reageert op de hoog oplopende uitgaven voor medische claims. Bij het gespecialiseerde verzekeringsbedrijf MediRisk steeg de gemiddelde claim-uitkering vorig jaar met 20 procent tot gemiddeld 55.000 euro. Ook het eigen risico voor de ziekenhuisbesturen loopt sterk op, tot soms boven een miljoen euro per ziekenhuis per jaar. Bovendien stijgen de premies hard bij beide verzekeraars, MediRisk en concurrent Centramed. Centramed verhoogde vorig jaar de premie met 11 procent. MediRisk zal de premies de komende tien jaar met 9 procent per jaar verhogen.

Reservepot vergroten
Door de steeds hogere eigen risico’s voelen veel ziekenhuisbestuurders zich gedwongen de reservepot voor deze claims (de zogenoemde ‘voorzieningen aansprakelijkheid medische claims’) stevig te vergroten. Zo ging die reserve bij Radboudumc het afgelopen jaar van 4,7 naar 5,8 miljoen euro, bij Bravis van 2,2 naar 3,1 miljoen euro, bij Isala Ziekenhuis van 1,6 naar 2,9 miljoen euro en bij het Catharina Ziekenhuis van 2,8 naar 4,1 miljoen euro.

Verdere juridisering
Deze trend naar fors hogere claims is een “onwelkome verdere juridisering van het beroep van arts”, aldus de woordvoerder van de NVZ. “Dit is wat je niet wil als ziekenhuisbestuurder, als arts, maar ook niet als maatschappij.” Hij zegt dat NVZ-voorzitter Ad Melkert is “geschrokken” van de cijfers. Hij noemde ze “schrikbarend”.

Opdracht Nivel
De NVZ vindt dat minister Bruins van Medische Zaken het instituut Nivel de opdracht moet geven voor het onderzoek: “Het is in ieders belang dat de uitgaven binnen de budgetten zoveel mogelijk worden uitgegeven aan zorg, en niet aan letselschadeadvocaten.”

(Bron: Skipr)