Het eigen vermogen van patiëntenorganisaties groeit gemiddeld licht, maar er is weinig financiële ruimte voor ambities. Dat concludeert PGO support na het doorspitten van de jaarrekeningen van patiëntenorganisaties.

PGO support vergeleek de jaarrekeningen van 81 patiëntenorganisaties. Gemiddeld is het eigen vermogen van de organisaties met bijna 4 procent gestegen in 2018. Waar het vermogen van de grote organisaties ongeveer gelijk bleef en dat van kleinere organisaties daalde, steeg dat van middelgrote organisaties. 

Donateurs
Het kennis- en adviesbureau ziet dat ‘andere inkomsten dan instellingssubsidie noodzakelijk zijn voor een sluitende begroting’. De aanvullende inkomsten blijken voor 80 procent te bestaan uit ‘extra particuliere donaties’ en ‘overige subsidies’. Renske Noordhuis, adviseur fondsenwerving PGO support, raadt organisaties dan ook aan om te achterhalen waarom leden of donateurs opzeggen. “Sluit bijvoorbeeld je aanbod nog wel aan? Stel dat ze op een gegeven moment geen behoefte meer hebben aan bijvoorbeeld informatie en lotgenotencontact. Dan dragen ze je organisatie vast nog steeds een warm hart toe. Je kunt ze dan prima vragen of ze op een andere manier willen bijdragen.” 

Inverdiensten
“Wat tegenvalt”, schrijft PGO support, “zijn de inkomsten uit eigen producten en diensten, de zogeheten inverdiensten. Hieronder vallen bijvoorbeeld folders en brochures, entree voor bijeenkomsten en inbreng van het cliëntenperspectief.” De inbreng van ervaringskennis kan volgens het bedrijf beter benut worden. “Kennelijk is er nog schroom om er geld voor te vragen. Dat is nergens voor nodig. Je positie is sterk.”

(Bron: Skipr)