Het onderzoek naar de psychiatrische behandeling van drievoudig moordverdachte Thijs H. dreigt in een la te verdwijnen. Nabestaanden, politie en politiek pleiten voor transparantie: ‘De kliniek wil de schade beperken’.

De Mondriaan-kliniek waar Thijs H. zich na de moorden met bloed op de kleding aanmeldde, laat de eigen handelwijze nu onderzoeken. Dan moet duidelijk worden waarom de GGZ-instelling ondanks sterke vermoedens van zijn betrokkenheid bij de moorden pas na de tweede ontsnapping het beroepsgeheim doorbrak en de politie informeerde. Die gang van zaken wekte veel beroering bij publiek en politiek.

Maar het is nog maar zeer de vraag of het inspectierapport daarover ooit openbaar wordt. In principe blijven deze calamiteitenrapportages geheim, tenzij er ‘grote maatschappelijke aandacht’ is. Die wordt blijkbaar niet groot genoeg beschouwd, want de inspectie kan nog niet zeggen of de uitkomsten inderdaad openbaar worden: “We moeten eerst afwachten wat er in het onderzoek staat voordat we iets kunnen zeggen over de publicatie van het rapport”, meldt een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die het onderzoek binnen enkele weken verwacht.

Openheid
Bij nabestaanden, in de politiek en bij de politie wordt met klem opgeroepen tot openheid: “Als de inspectie het niet openbaar maakt, zullen we er schriftelijke vragen over gaan stellen”, zegt CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg. ,,Dit rapport helpt met het op gang brengen van de discussie over het beroepsgeheim, en of dit nog in balans is met belangen van nabestaanden of slachtoffers. We vinden het belangrijk dat er een lerende cultuur komt in de GGZ.”

Ook in de Maastrichtse kliniek wordt maar weinig medegedeeld over het incident, weet een ingewijde. “In het kader van de privacy, wordt gezegd. Al lijkt het ook een kwestie van de schade beperken.”

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond vindt het onbestaanbaar als de rapporten niet breed worden gedeeld. “Dit is superbelangrijk, het kan nieuwe inzichten opleveren over hoe omgegaan moet worden met het medisch beroepsgeheim.’’ Dat zit politieonderzoeken met regelmaat in de weg: die hebben juist baat bij snel handelen, door het medisch beroepsgeheim gaan vaak kostbare uren verloren. Zo ging het ook in de kliniek waar H. zich meldde. “We moeten weten wanneer er wat voor informatie was als we grondig willen kijken naar verbeteringen.’’

Onverteerbaar
Advocaat Sébas Diekstra staat de nabestaanden bij van de 56-jarige vrouw die in Den Haag werd doodgestoken. Hij wil slechts kort reageren, maar sluit zich aan bij het pleidooi van politie en politiek. “Het zou onverteerbaar zijn voor de nabestaanden als het rapport niet openbaar wordt gemaakt.’’

Justitie verdenkt Thijs H. van drie moorden op wandelaars in Den Haag en Heerlen begin mei. Na de moorden op dinsdag 7 mei meldde H. zich vrijwillig bij de GGZ-kliniek. Hij kwam op de gesloten afdeling terecht, maar ontsnapte al snel.

Die avond werd H. weer bij Mondriaan gebracht door zijn ouders, de ochtend erna ontkwam hij weer. Pas toen werd de politie ingelicht. Woensdagavond werd hij opgepakt in Zuid-Limburg. Volgende maand staat H. voor het eerst voor de rechter. Hij ontkent betrokkenheid.

(Bron: AD)