Een voormalig oncoloog van het Radboudumc in Nijmegen heeft een berisping en vijf waarschuwingen gekregen, wegens onzorgvuldig handelen bij de behandeling van kankerpatiënten. Een oud-patiënt en elf nabestaanden hadden klachten ingediend tegen de arts. Het Regionaal Tuchtcollege achtte de klachten in zeven zaken gedeeltelijk gegrond.

De arts kreeg een berisping omdat ze meerdere patiënten een mogelijk genezende behandeling heeft onthouden, en een onjuiste aantekening heeft gemaakt in een medisch dossier. De vijf waarschuwingen kreeg ze omdat ze onder andere geen weefselonderzoek liet doen om darmkanker te bevestigen. Verder kreeg de vrouw een waarschuwing omdat ze te vaak een afwachtend beleid voerde.

‘Geen risico’
Ondanks de twaalf tuchtklachten vindt het Regionaal Tuchtcollege opmerkelijk genoeg niet dat de vrouw een risico vormt voor de individuele gezondheidszorg. Er is volgens het college geen sprake van een patroon van “zodanig aan de internist te wijten ernstig onzorgvuldig handelen”. De arts mag van het tuchtcollege haar beroep blijven uitoefenen.

De vrouw werd door het Radboudumc in augustus 2019 op non-actief gesteld. Het ziekenhuis wilde haar ook ontslaan, maar dat werd door de kantonrechter en later ook door het gerechtshof afgewezen omdat er onvoldoende aanwijzingen waren voor verwijtbaar handelen. Inmiddels is de arts niet meer werkzaam bij het ziekenhuis.