De regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg ontvangen tijdens de coronacrisis veel minder klachten dan anders. Dat zegt Jeroen Recourt, voorzitter van Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam in Medisch Contact.

Van 12 maart tot 10 april – terwijl de intelligente lockdown van kracht was – kwamen in totaal zeventig tuchtklachten binnen bij de tuchtcolleges in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. In dezelfde periode lag het aantal klachten in 2019 op 133 en in 2018 op 147. “De crisis lijkt een dempend effect te hebben op het aantal klachten. Misschien omdat mensen zich meer dan normaal realiseren wat de inzet is van zorgverleners”, aldus Recourt. Den Haag en Amsterdam kregen het hoogste aantal klachten binnen, beide 27, Groningen ontving er één.

Na de crisis zullen er geheid meer klachten binnenkomen, verwacht Recourt. Maar de colleges treffen daarvoor geen voorbereidingen, overleggen niet met andere organisatie en hen wordt ook niet door anderen of artsen om advies gevraagd. “Dat doen we allemaal niet, omdat we casuïstisch werken en pas achteraf toetsen. Het is volledig afhankelijk van de casus wat de uitkomst is. In een crisis blijft het tuchtrecht gelden, maar omstandigheden zoals deze worden in de afwegingen meegenomen.” Als er een kritische situatie is, dan is dat een uiterst relevante omstandigheid. Dan gaan wij natuurlijk niet zeggen: ‘Er was niks aan de hand, business as usual.’ Nee, zoals in iedere zaak neem je alle relevante omstandigheden mee.”

Recourt vindt het ‘prematuur’ om nu al met mogelijke klachten na de crisis bezig te zijn. “Het primaire proces is nu het belangrijkste. Zorgverleners moeten hun werk kunnen doen. We moeten eerst de crisis oplossen. Het laatste wat we willen, is dat artsen defensieve beslissingen nemen met het tuchtrecht in hun achterhoofd. Wij willen professionele beslissingen.”

Het is wel een goed idee dat artsenorganisaties en de inspectie zich juridisch goed laten informeren. Ze hebben dit aangekondigd met het oog op exceptionele triage bij een groot tekort aan ic-bedden. Recourt: “Dat helpt wel juridisch – mocht er ooit een tuchtzaak komen – om aan te geven dat je zorgvuldige en weloverwogen afwegingen hebt gemaakt.”

(Bron: Medisch Contact)