De meeste ziekenhuizen hebben de afgelopen twee weken alle ‘planbare’ en zogenoemde niet-acute zorg afgezegd. Ze schuiven alles opzij om de vloedgolf aan coronapatiënten het hoofd te kunnen bieden. Daarbij willen ze met de ingreep ook voorkomen dat meer patiënten en personeelsleden besmet raken. Voor kwetsbare patiënten durven ziekenhuizen bovendien veel ingrepen nu niet aan: een coronabesmetting zou voor hen fataal kunnen zijn.

De Volkskrant meldt dat uit een inventarisatie van Gupta Strategists, een adviesbureau gericht op de gezondheidszorg, blijkt dat 40 procent van de ziekenhuiszorg niet meer wordt geleverd. Volgens Gupta komt dat neer op een half miljoen afgebelde patiënten per week.

Bij niet-acute zorg denkt de leek misschien aan het verwijderen van spataderen, een staaroperatie of een nieuwe heup. Maar het gaat veel verder dan dat. Ook voor patiënten cruciale behandelingen zijn van het programma geschrapt, zoals het aanleggen of verwijderen van stoma’s en hersteloperaties voor mensen met hevige pijn.

Daarbij stellen veel ziekenhuizen het maken van CT-scans uit (waarmee onder andere tumoren en uitzaaiingen worden opgespoord), worden chemobehandelingen verplaatst en zijn sommige instellingen gestopt met borstkankeronderzoek. ‘Op dit moment vindt heel veel diagnostiek niet meer plaats’, zegt De Bruin. Dat kan volgens hem op langere termijn ‘een sluipmoordenaar zijn die potentieel meer levens gaat raken dan het nieuwe coronavirus’.

De afzeggingen leidden tot steeds meer ongerustheid, stelt de Patiëntenfederatie, die een enquête uitvoerde onder achtduizend leden. Ja, iedereen begrijpt dat sprake is van een crisis. Maar het merendeel van de ondervraagden is ook bezorgd over de gevolgen van de afgezegde afspraken en behandelingen voor de eigen gezondheid. Het is toch onwaarschijnlijk dat het uitstel van bijna de helft van de geleverde ziekenhuiszorg geen risico’s zou opleveren? In onder meer Drenthe hebben de patiëntenorganisaties inmiddels een meldpunt opgezet om te inventariseren wie het meest in de knel komen.

(Bron: De Volkskrant)