Een patiënt van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, is mogelijk overleden door het toedienen van een verkeerd medicijn. In totaal hebben negen personen dit medicijn per vergissing gekregen, meldt het Amsterdamse ziekenhuis op de website.

“Bij één patiënt sluiten artsen niet uit dat dit heeft bijgedragen aan diens overlijden”, staat in de verklaring. “De andere acht patiënten hebben geen blijvende problemen overgehouden.” Het ziekenhuis heeft de patiënten en de nabestaanden van de overleden patiënt op de hoogte gebracht en verontschuldigingen aangeboden. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is ingelicht. Daarnaast zegt het ziekenhuis dipegravend onderzoek te gaan doen naar de gang van zaken.

Piet ter Wee, directeur medische zaken op de locatie VUmc, spreekt van “een vreselijk nare situatie voor alle betrokkenen”. “Ons medeleven gaat in de eerste plaats uit naar de nabestaanden van de overleden patiënt.”

(Bron: Skipr)