Medisch specialisten waarschuwen dat een gebrekkige uitwisseling van gegevens uit de elektronische patiëntendossiers (EPD) door verschillende zorginstellingen een dagelijks gevaar vormt voor hun patiënten.

Tot die conclusie komt 80 procent van de deelnemers aan een peiling van de Federatie Medisch Specialisten. Een ruime meerderheid (55 procent) zegt dagelijks te maken te hebben met een gebrekkige gegevensuitwisseling.

‘Computersystemen niet op elkaar afgestemd’
Marcel Daniëls, cardioloog en voorzitter van de federatie, zegt zich erover te verbazen dat mensen de hele dag door waar ook ter wereld (vertrouwelijke) informatie met elkaar delen. Computersystemen voor EPD’s van zorginstellingen zijn nauwelijks op elkaar afgestemd.

Daniëls: ‘In de zorg, zelfs als het over leven en dood gaat, zijn we nog steeds niet in staat om op elk moment te beschikken over de noodzakelijke medische informatie van een patiënt. Onlangs werd ik voor de zoveelste keer hiermee geconfronteerd. De patiënt had kunnen overlijden. Gelukkig is dat niet gebeurd.’

Koppeling tussen de EPD-systemen
Specialisten werkzaam in ziekenhuizen, GGZ-instellingen en zelfstandige klinieken wijzen behalve op de patiëntveiligheid ook op een groot foutrisico, tijdverlies en dubbele diagnostiek.

De medisch specialisten willen weten wanneer het lukt om eindelijk een koppeling tussen de EPD-systemen tot stand te brengen. ‘Hoeveel incidenten moeten er plaatsvinden voordat de urgentie van dit probleem voor iedereen echt duidelijk wordt?’, zegt Daniëls. ‘Het moet niet over vijf jaar geregeld zijn, maar nu.’

(Bron: Radar)